BRAND IMAGE KAMPANJE VS. PRODAJNE AKCIJE

Majhna podjetja se pogosto poslužujejo tako prodajnih kampanj kot brand image kampanj, vendar pa sta oba načina oglaševanja močno povezana. S prodajnimi kampanjami podjetja spodbujajo kupčevo nakupno namero z raznimi akcijami, kuponi, popusti, med tem ko brand image kampanje sporočajo kupcem razloge za nakup.

Trajanje

Informacije o prodajnih akcijah so v večini primerov vkomponirane v oglaševalsko sporočilo, pri čemer tovrstne kampanje trajajo krajše časovno obdobje.
Razlog za to je ta, da so tovrstne akcije bolj fokusirane na pospeševanje prodaje določenega izdelka ali storitve. Npr. neka restavracija bo od 2-4 tedne
oglaševala posebno ponudbo na meniju in po tem času pričela s promocijo druge jedi.

Brand image kampanje pa običajno trajajo dlje časa, od enega meseca dalje, saj je potreben čas, da potrošniki zaupajo določeni znamki in jo vzamejo
za svojo. Dlje časa kot se oglašujete večjo zavednost znamke/podjetja zgradite.

Tipi

Brand image kampanje so bolj medijsko usmerjene in razširjene. Podjetja se poslužujejo različnih kanalov kot so zunanje oglasne površine, televizija, radio,
splet, tiskani mediji,…
Promocijske/ prodajne kampanje pa se vršijo v obliki kuponov, popustov, kupi enega dobiš dva, oglaševanja na mestu nakupa.

Poznamo pa tudi programe zvestobe, pri katerih podjetja nagradijo svoje najbolj zveste kupce. Letalske družbe se tovrstnih programov poslužujejo
že leta, tik za petami pa so tudi prehrambene trgovine s karticami zvestobe.

Cilji

Podjetja se glede na strategijo in dolgoročne cilje odločajo za vrsto oglaševalskih kampanj. Podjetja se običajno poslužujejo oglaševanja z namenom
grajenja prepoznavnosti blagovne znamke ali samega podjetja. Prodajne akcije so tiste, ki naj bi prinašale takojšne prodajne uspehe, med tem ko
se brand image kampanja uporablja za graditev prepoznavnosti podjetja/ blagovne znamke. Vendar pa je vedno potreben čas, da si podjetje pridobi
zaupanje na trgu in ustvari zveste stranke.

Zaključek

Pri E-MEDII vam lahko ponudimo površine, ki so primerne tako za band image kampanje kot za prodajne akcije. Za krepitev same blagovne znamke
imamo na voljo tako večje površine na Topdomu, ki s svojo velikostjo zelo dobro poskrbijo za pomnenje izpostavljenih oglaševalskih sporočil pri potrošnikih.
Med njimi so tudi površine na nakupovalnih centrih, saj so postavljene na strateških lokacijah ki so potrošniku dobro vidne in tako delujejo na dolgi rok.

Za prodajne akcije vam vsekakor lahko ponudimo krajše izpostavitve na LED zaslonu na Cityparku, z različno dolgimi spoti prilagojenimi vam. Stroškov
produkcije v tem primeru ni, kar je zagotovo cenejša opcija. Spoti se tekom oglaševanja lahko poljubno menjajo.


Zato z veseljem prisluhnemo vašim željam in pričakovanjem ter pripravimo za vas lokacije, kjer boste zagotovo opazni.