ZUNANJE OGLAŠEVANJE GRADI KREDIBILNOST START-UPOV

V digitalnem gospodarstvu je bil opazen porast novo ustanovljenih spletnih podjetij. Ta so se v času močne konkurence močno oglaševala, zato da bi pridobila naložbena sredstva, ki bi jim omogočila zagon novega podjetja. Kljub temu, da se zunanje oglaševanja za tovrstna podjetja lahko zdi zastrašujoče, je ta medij pravi game-changer.

Vse spletna podjetja, ki želijo okrepiti svojo novo blagovno znamko in si pridobiti zveste stranke, bi morala uporabiti dobro premišljeno strategijo zunanjega oglaševanja.

Strategija zunanjega oglaševanja, ki poudarja targetiranje potrošnikov v tranzitu, na javnih mestnih in trgovskih lokacijah ter se hkrati osredotoča na strateške lokacije, pomaga pri zagotavljanju potrebnih sredstev.

KAKO ZUNANJE OGLAŠEVANJE KREPI KREDIBILNOST SPLETNIH START-UPOV?

Zunanje oglaševanje ustvarja nizka tveganja in dolgotrajno izpostavitev.

Zunanje oglaševanje zagotavlja dolgotrajno izpostavitev produkta ali blagovne znamke. TV ali internet se lahko ugasneta ali ignorirata. Plakata ni mogoče. Medij zunanjega oglaševanja je velik del vsakdanjega življenja vsakega posameznega potrošnika. Večina ljudi smatra produkt ali blagovno znamko za bolj legitimno v kolikor jo lahko vidijo vizualno in v ''resničnem'' svetu.

V primerjavi s spletnim oglaševanjem bo zunanje oglaševanje zmanjšal tveganja in zagotavljal trajno prisotnost. Sredstva namenjena zunanjim oglasim površinam bodo zagotavljala stalno izpostavljenost in večjo donosnost naložb (ROI).

Shai Goldman, direktor SVB meni, da start- upi preizkušajo tovrsten medij, saj je socialno oglaševanje glede na velik vložek manj učinkovito.

Zunanje oglaševanje ustvarja trajno priložnost za pridobitev stika z blagovno znamko.

Z uporabo zunanjega oglaševanja lahko start- upi demonstrirajo in izpostavijo specifike njihovega sektorja in bodoče trende.

Nekateri pravijo, da je tovrsten medij primeren za pripovedovanje zgodbe in reševanje ''problemov''. Bistveno je, da potrošniki razberejo sporočilo in oglaševano zgodbo, saj tako pridobijo prvi stik z blagovno znamko.

Daniel Murray, soustanovitelj Grabble pravi, da je marketing najbrž najpomembnejši del star-upov, ki ga investitorji gledajo, saj tako vidijo če podjetje lahko raste.

Zunanje oglaševanje ustvari čustveno in včasih zakasnelo reakcijo potrošnikov, ki pa deluje v prid oglaševalca.

100% kontrole pri spletnem oglaševanju ni. Ni mogoče zagotovo kontrolirati vsebine, v kateri se oglas pojavi. Prav tako pa ni mogoče vplivati na druge oglaševalce in izbirati, čigav oglas se bo pojavil poleg vašega.

Na drugi strani pa ima oglaševalec pri zunanjem oglaševanju možnost odločanja lokacij in okoliša, kjer se želi izpostaviti ter omogoča možnost izbire samostojnih površin, kjer ni ostalih oglaševalcev.

Dotična medija pa vplivata tudi na čustveno raven, vsak na drugačen način. Med tem ko se spletni oglasi fokusirajo na trenutne potrebe in želje potrošnikov, pa kampanje na zunanjih oglasnih površinah omogočijo povezovanje ponudbe in potrošnika na način, da se ta spomni na oglaševano ponudbo, ko jo potrebuje. Spodbuja pa tudi dialog med prijatelji, znanci, sodelavci v avtomobilu, na avtobusu, ko opazijo oglas, ki pritegne pozornost.

Zaključek

Priča smo velikemu porastu zunanjega oglaševanja, pri čemer je ocenjena še dodatna rast v obdobju med 2014 in 2019. Morda presenetljivo, vendar je ta medij primeren tudi za start-upe, ki jim pomaga pri vzpostavljanju blagovne znamke, pridobitvi kapitala in strank, hkrati pa omogoča, da imajo vse niti v svojih rokah in vplivajo na potek oglaševanja.

Povzeto po:

http://www.signkick.co.uk/blog/outdoor-marketing-builds-credibility-for-online-start-ups/